Toiminta

Pöykärin Linnavuoren hoito

Yhdistys om lupautunut hoitamaan Pöykärin Linnavuoren aluetta Muinaismuistolain ja Museoviraston ohjeiden mukaisesti.
Alueella voi vierailla omatoimisesti jokamiehenoikeuden mukaisesti. Maasto on melko vaikeakulkuista, mutta alueelle johtaa viitoitettu polku. Autoille ei ole erillistä parkkipaikkaa, vaan auto pitää jättää tien varteen. Muinaismuistolain mukaan on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.
Ajoitus: Rautakausi
Sijainti: Suomi, Uusimaa, Karjalohja, Tallaa
Koordinaatit: N 6676915 E 2485537
Kartta: Kansalaisen karttapaikka

Muinaislinna sijaitsee tämän mäen lounaisosassa sen korkeimmalla kohdalla noin 30 m Lohjanjärven nykyistä vedenpintaa korkeammalla. Paikalle johtaa viitoitettu polku. Linnan on ollut käytössä 1000- 1200 luvuilla, ilmeisesti pako- ja kauppapaikkana. Sijainti on ollut edullinen, koska kauppatie Hämeestä Suomenlahdelle kulki Lohjanjärveä myöten. Lohjanjärven pinta oli tuolloin noin 3 m nykyistä tasoa korkeammalla, joten linnamäki oli tuolloin etelästä, lännestä ja pohjoisesta veden ympäröimä.

Muinaislinnan aluetta rajoittaa idässä ja etelässä yhteensä noin 80 m pitkä kivivalli, jonka leveys vaihtelee 2,4 – 4 m. Vallin itäosassa on nähtävissä kaksi noin 2 m leveää portinaukkoa. Muilta osin mäen rinne on niin jyrkkä, ettei sitä myöten voi mäelle juurikaan nousta. Vallin ja kallionjyrkänteiden rajaama alue on kaikkiaan noin 3100 m2. Muinaislinnan alueella ei ole nähtävissä muita rakenteita, eikä alueella ole tehty tutkimuksia niiden tai muidenkaan historiallisesti kiinnostavien asioiden selvittämiseksi. Paikka on merkitty maastotietokantaan.

Pöykärin muinaislinna on muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen ilman Museoviraston lupaa on kielletty.

Karjalohjan kotiseutuyhdistys ry

Kulttuuriympäristön tunnetuksi tekeminen

Yhdistys toteuttaa Kotiseutuliiton haastetta kulttuuriympäristösitoumuksesta. Karjalohjan pitäjällä on pitkä historia, joka ilmenee yhä sen ympäristössä. Olemme aloittaneet tietojen keruun tavoitteena luoda kulttuuriympäristöaineisto.
Kestävän kehityksen sitoumus 2050

Kouluyhteistyö

Yhdistys on Karjalohjan koulun yhteistökumppani. Toiminnallaan se tukee kotiseudun tuntemuksen avulla lasten kasvua ja edistää heidän hyvinvointaan.
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulurakennuksen ulkopuolella, mutta liittyy opetukseen. Sitä toteutetaan järjestämällä retkiä ja käytännön työpajoja. Keskustelua käydään aiheista kuinka Karjalohjalla toimittiin ennen ja verrataan nykyiseen.
Tutustu yhteistyön raporttiin
Mestarit ja kisällit hanke
Artikkeli Local Heritage as an Identity Builder.

Toiminta
Aikamatka

Aikamatka

Kotiseutuvaakuna

Kotiseutuvaakuna

Kuuntele

Kuuntele
Karjalohjan laulu

Laulu: kanttori, director cantus Heikki Orama

Karjalohjan laulun nuotit